Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?

Göz kuruluğu; gözyaşını salgılayan bezde bir fonksiyon azalmasının meydana gelmesidir. Yeterince gözyaşının salgılanamaması göz kuruluğuna neden olur. 
Göz kuruluğu çeşitli hastalıklardan dolayı oluşabilir.

Romatizmal hastalıklarda ya da çeşitli depresif rahatsızlıklarda da gözyaşında azalma olabilir buna bağlı olarak da göz kuruluğu oluşabilir. Özellikle bayanlarda menapoz  döneminde , menapozdan sonra göz yaşında bir azalma meydana gelebilmektedir.

Göz kuruluğu tespit edilen hastaya yapılacak ilk şey hastanın kendisinin eğitilmesidir. Bulunduğu ortamın havalandırmasının düzenlenmesi, floresan ışıklardan mümkün olduğunca kaçınılması, bilgisayarın monitörüne çok yaklaşmadan bilgisayar kullanması, gece uyuduğu ortamın nemlendirilmesi konularında hasta bilgilendirilmelidir.

Eğer göz kuruluğu ilerlemişse ve gün boyunca artıyorsa doktor kontrolünde ilk olarak suni gözyaşı damlaları kullanılır. Göz kuruluğu olan kişiler damlayı kullanmak için gözde batma olmasını beklememelidirler. Çünkü batma olduğunda kuruluk zaten oluşmuştur. Göz kuruluğu tanısı konmuş bir hasta, doktorun verdiği damlayı, batmayı beklemeden gün içerisinde düzenli olarak kullanmalıdır.

Gözün kurumasına neden olan faktörü hekim tespit ettikten sonra o eksikliğe yönelik tedavi yapılır. Gözün kurumasına neden olan sebep gözyaşında azalmaysa kişiye suni gözyaşı damlaları verilir. Eğer göz yaşının kalitesinde düşüklük varsa ve bundan dolayı göz kuruluğu oluşuyorsa kişiye gözyaşı kalitesini arttıracak tedavi verilir. Gözün kurumasına neden mekanik bir hadisede olabilir. Bazı yüz felçlerinde göz kapağı kapanamaz, göz açık kaldığı sürece kurumaya başlar ve kurudukça da o bölgenin iltihaplanmasına yol açabilir. Tedavi edilmeyen göz kuruluğu gözde tekrarlayan iltihaplara neden olmaktadır. Eğer bu enfeksiyonlar birde kuvvetli bir bakteri tarafından yapılırsa o zaman o bakteriler korneayı delebilmekte ve gözü kaybettirmeye kadar gidebilmektedir.