Anlaşmalı Kurumlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
TBMM
ANAYASA MAHKEMESİ


 • ACE GROUP SİGORTA ÜYELERİ
 • ACE SİGORTA
 • ALOYNAVER
 • ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş
 • ANADOLU SİGORTA A.Ş
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ANKARA SİGORTA
 • ARTI YAŞAM
 • AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT A.Ş
 • AXA PPP
 • AXA SİGORTA A.Ş
 • AXA SİGORTA A.Ş (EKO POLİÇE) • BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ
 • BANK ASYA PLATİNUM CARD
 • BENEFİT CARD
 • BENEFİT GLOBAL AIG CARD
 • CENOA SİGORTA A.Ş
 • CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR DÜNYASI
 • CİTİBANK
 • COMPU GROUP (PROMED)
 • ÇAĞDAŞ KORUMA PLANI
 • ÇEK CUMHURİYETİ SİGORTALILARI

 • DEMİRHAYAT
 • DENİZ EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • DR BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ
 • DR.BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ
 • DR.BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ & FORTİSBANK CARD
 • DUBAİ SİGORTA • ELİTE CARD
 • EUROKO SİGORTA
 • EUROP ASİSTANCE
 • FORTİS BANK A.Ş MENSUPLARI EMEKLİ SANDI VAKFI
 • FORTİSBANK ÇALIŞAN VE BAĞIMLILARI

 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA EMEKLİLİK
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş
 • GÜNEŞ SİGORTA
 • GÜNEŞ SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • HALK SİGORTA
 • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • HDI SİGORTA
 • HDI SİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI
 • HDI-GS SİGORTA-GALATASARAY ASLAN YÜREK-ASLAN
 • HS GRUP

 • ING EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • IŞIK SİGORTA
 • İNTER PARTNER ASSİSTANCE
 • İPA CARD
 • İPA PRİVİLEGE CARD
 • KADIKÖY CARD
 • KOBİ SAĞLIK PAKETİ ÜYELERİ
 • KÖPÜK CARD
 • LIFE CARD
 • LIFE CENTER(MEDİKAMED SAĞLIK)
 • LIFE GUIDE CARD (TTI GRUP)
 • LIFE PARTNER CARD
 • MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA FERDİ KAZA
 • MAPFRE/GENEL SİGORTA
 • MARM ASISSTANCE
 • MED POWER
 • MEDLINE BOX ÜYELERİ BİREYSEL
 • MEDLINE BOX ÜYELERİ KURUMSAL
 • MEDLINE SAĞLIK PAKETİ VE ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON
 • MONDIAL ASISTANCE
 • MTA GRUP
 • NAR SAĞLIK HİZMETLERİ
 • PLASTİSAN PLASTİK

 • RAY SİGORTA
 • RAY SİGORTA A.Ş-MEDLİNE ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • RAY SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • SAFIRAN TRAVEL VIP ASISSTANCE CARD
 • SAMEL DANIŞMANLIK
 • SBN SİGORTA A.Ş
 • S-LINE
 • SODEXO
 • SOMPO JAPAN(FİBA) SİGORTA
 • SUPER CARD
 • ŞİŞLİ CARD

 • TARAFTARIM GÜVENDE
 • TELEMED SAĞLIK HİZMETLERİ
 • TICKET RESTURANT-IPA ASISTANS HİZMETLERİ
 • TMSF
 • TÜRKİYE ASSIST CARD
 • TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
 • TÜRKSİSSTCARD

 • YAPI KREDİ SİGORTA
 • ZİRAAT SİGORTA
 • ZÜRICH SİGORTA A.Ş