Göz akında sararma olanlar ne yapabilir?


Gözler, vücutta en geç gelişen, en erken yaşlanan organdır. Günümüzde 40'lı yaşlar orta yaş kabul edilse de aslında bu yaşlar gözlerin yaşa bağlı bazı problemlerinin ortaya çıktığı yaşlardır. Örneğin presbiyopi (yaşa bağlı yakını görme zorluğu) 40 yaşında ortaya çıkar ve yıllar içinde ilerleyerek devam eder. (Presbiyopi hakkında bilgi için tıklayınız.)

İki göz kapağı arasındaki bu boşluk, seneler içinde sararmaya uğrar. Yani yaşla birlikte, herkesin gözünde parlak beyazdan kirli sarıya yavaş yavaş geçiş olur.Plastik cerrahi çok önemli gelişmeler kaydetmekte ve hemen hemen her şeyi düzeltebilmektedir. Fakat gözün beyazında gerçekleşen bu sararma düzeltilemez.
Sürekli dışarıya açık olan göz, çocukluk çağından itibaren seneler boyunca yavaşça renk değiştirir ve bunun herhangi bir zararı yoktur.


Daha erken yaşlarda ortaya çıkan göz sararması halk arasında tabir ile sarılık belirtisidir.

İnsan kanında bilirubin denilen bir madde vardır. Total bilirubinin kandaki değeri 1 mg/dl. Eğer bu değer 2 ile 3 arasında olursa , gözlerin beyaz kısmı (sklerası) sarıya boyanır. Eğer 3 üstü olursa da deri de sarıya boyanır. Kanda bilirubin indirekt olarak bulunur. Karadiğere gelerek direkt bilirubin e dönüşür. Ve karaciğerden sonra safraya dökülür. Oradan bağırsaklara gider. Bir kısmı geri kana karışır, bir kısmı da dışkı ile atılır. Eğer safradan bağırsaklara dökülmezse yani safra yollarında problem olursa, dışkı macun gibi olur ve tıkanma sarılığı tablosu ortaya çıkar. Eğer sarılığınız var fakat dışkı renginiz de bir anormallik yok ise, o zaman karaciğerde bilirubin mekanizmasında sorun olabilir.

Eğer gözlerinizde belirgin bir sarılık ve de derinizde sarılık tablosu görüyorsanız , doktorunuza gitmeniz gerekir.