Kornea Hastalıkları ve Nakli

KORNEA


Kornea, gözün en ön kısmında yer alan ışığı odaklamak ve gözü dış etkenlerden korumak için özelleşmiş saydam ve eğimli bir dokudur. Bu doku gözün en kuvvetli odaklayıcı kırıcı ortamıdır. Kornea kırıcılık özelliği sayesinde dış ortamdan gelen ışığın retinaya odaklanmasını sağlar.

Kornea saydam ve damarsız yapıdadır. Damarsız olmasına karşın sinir dağılımı deriden 300–400 kat daha yoğundur. Kornea beslenmesini gözyaşı ve göz içi sıvısında bulunan oksijenden sağlamaktadır. Sinir lifleri sayesinde göz kırpma refleksi uyarılır ve böylece kornea gözyaşı ile devamlı ıslak tutularak, yüzeyinin bütünlüğü korunur.


Kornea Hastalıkları ve Tedavisi


Kornea saydamlığı doğuştan, genetik kökenli veya sonradan geçirilen travma, enfeksiyon ve cerrahi sonrasında bozulabilir. Korneanın saydamlığı bozulursa görme kalitesi azalır. Korneanın her hangi bir şekilde etkilenmesi görmeyi azaltacağı gibi şiddetli ağrı, batma, yanma ve ışık hassasiyetinde artma gibi şikayetlere de yol açabilir.
Sık karşılaşılan kornea hastalıkları:

  • Keratakonus
  • Kuru göz
  • Herpetik keratit
  • Kornea enfeksiyonları
  • Kornea skarları
  • Korneanın dejeneratif hastalıkları

Keratokonus 

Genellikle her iki gözü etkileyen ve sıklıkla da asimetrik, enflamatuar olmayan, kornea doku bozulması, dikleşmesi, kornea tepesinin incelmesi ve öne çıkması ile karakterize kornea hastalığıdır. Hastalık genellikle genç yaşlarda ortaya çıkar ve 40'lı yaşlarda duraksama gösterir. Şikayetler hastalığın şiddetine bağlı olsa da, gözlük ayarlamada zorluk, görmede zaman zaman bulanıklaşma, baş ağrısı, çarpık görme ve görmede azalma şeklinde sıralanabilir. Keratokonus tedavisi ile ilgili olarak kornea hastalıkları uzmanımız tarafından hastalığın derecesine bağlı olarak sert lensler, kornea içi halkalar (INTACS, kerraring), Cross-linking ve keratoplasti (kornea nakli) tedavileri uygulanmaktadır.