Renk Körlüğü Nedir

Renk körlüğü; değişik renkleri ve gölgeleri algılamaktaki bozukluğu tanımlamak için kullanılır. Kadınlardan fazla erkeklerde görülen, oldukça yaygın bir durumdur. Kadınlarda yüzde 0,6–0,8 oranında rastlanılmasına rağmen bu oran erkeklerde yaklaşık yüzde 10 dur. 

Bu hastalığın nedeni; gözün retina tabakasındaki bazı pigmentlerin eksikliği veya hiç olmamasıdır.

Renk körlüğü aynı rengin tonlarını ayırmakta olan güçlük şeklinde hafif olabileceği gibi hiç bir rengi ayıramayacak kadar şiddetli olabilir. En çok görülen tipi, kırmızı ile yeşilin ayırt edilememesidir. Nadir görülen bazı vakalarda ise bütün renklerin ayırt edilememesi ve dünyanın siyah - beyaz görülmesi söz konusudur. Her 20 erkekten ve her 200 kadından birinde vardır. Çoğu renk körü, hastalığını kendiliğinden fark edemez.


Renk körlüğünün çeşitleri nelerdir?

Renk körleri kendi içlerinde bir çok sınıfa ayrılır. 
Her renk körünün seçemediği renk tonları birbirinden farklıdır. Bazı renk körleri özellikle, tek kırmızıya karşı olanlar veya kırmızı veya yeşile karşı renk körlüğü olanlar kendi içlerinde seviyelere ayrılırlar. Bu seviyeye göre kırmızının veya yeşilin bazı tonlarını göremez durumda olurlar. Her renk körünü ayrı olarak değerlendirmek gerekir. Genel olarak renk körlüğü doğumsal ve edinsel olarak ikiye ayrılır.
Edinsel olan renk körleri  daha çok mavi ve yeşil renge aittir. 
Doğumsal olanlar kırmızı ve yeşile aittir. 
Göz siniri hastalıklarında, sarı nokta hastalıklarında, bazı alınan ilaçlardan dolayı kişilerde renkleri algılamakta farklılık olabilir. 
Edinsel renk körlüğü hasta tarafından çok çabuk fark edilir çünkü hasta zaten rengi bilmektedir. Eğer ilaca bağlı oluşmuşsa ilaç kesildiğinde genel olarak renk körlüğü ortadan kalkabilir. Fakat renk körlüğü göz siniri hastalıklarından veya sarı nokta hastalığından oluşmuşsa renk körlüğünün geçmesi pek mümkün değildir. 


Renk körlüğü ile görme kaybı arasındaki ilişki nedir?

Doğumsal renk körlüğü olan kişilerin renkleri ayrıştırmakta ki zorlukları dışında herhangi bir şekilde görsel kayıpları olmaz yani renk görme hücrelerinin kırmızı, mavi ve yeşili az görmeleri veya bu hücrelerin çalışmaması durumlarında kişilerin görme durumu bundan etkilenmez. Renk körlüğü ve görme kaybı arasında bir ilişki yoktur.

      

Renk körleri araba kullanabilir mi? 

Renk körlüğü doğuştan olduğu zaman kişi o renkleri görmediğini bilmediği için bunun teşhisi son derece önemlidir. Genel olarak renk görmediği eğer ailesi tarafından dikkatle inceletilmiş bir çocuk değilse veya göz muayenesinden geçerken görmedeki renk testleri yapılmamışsa ehliyet alırken veya askere giderken yada bir işe girerken kişinin renk körü olduğu anlaşılır. Türkiye deki kanunlar nedeniyle renk körleri ehliyet alamamaktadırlar. Kuzey ülkelerinde veya renk görmenin çok bozuk olduğu ülkelerde ise renk körlerine gerekli teknikler sağlanarak ehliyet verilmektedir.

Renk körü olup olmadığınızı öğrenmek için lütfen testimizi yapın.