Nasıl Görürüz?

Işık göze saydam ön penceresi olan korneadan girer, gözün renkli kısmının(iris) ortasındaki delikten (pupil) ve lensten geçer ve son olarak gözün arka kısmındaki retinaya ulaşır.


Retinaya ulaşan görüntü baş aşağı bir görüntüdür. Retina bu görüntüyü sinir iletilerine çevirerek optik sinir yoluyla beyne ulaştırır, burada görüntü işlenir ve algılanır.

Görmemizin net olması için ışığın kornea ve lenste düzgün olarak kırılması ve yönlendirilmesi gerekir. Işığın bu ortamlardan geçerken kırılmasına “refraksiyon” denir.

Bulanık görmenin sebeplerinden biri ışığın kornea ya da lenste uygun olmayan bir şekilde kırılarak hatalı fokuslama (netleme) oluşmasıdır ki bu durum “refraksiyon hatası” olarak adlandırılır.

Doktorunuzun reçete edeceği gözlükler ve kontakt lensler ışığın düzgün olarak retina üzerinde fokuslanmasını sağlar.


Bu düzenleme korneanın şeklini değiştirmek suretiyle refraktif cerrahi aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Bilgi birikimimizin yüzde 90’dan fazlası görme hissimiz aracılığı ile oluşur. Bu durum da görmenin neden beş hissimizden en değerlisi olduğunu açıklar.