İleri yaşlarda en sık görülen göz hastalıkları nelerdir?


Göz kusurlarının ve/veya rahatsızlıklarının bir kısmı, yaşa bağlı olarak ortaya çıkarlar. En az o yaşa gelmek kadar ve yaşlılığın diğer etkileri kadar doğal olan bu hastalıklardan kaçmak çok mümkün olmasa da etkilerini en aza indirmek mümkündür. Düzenli muayene ile hastalıkların erken teşhis edilmesi, doktor kontrolünden sonra doktorun verdiği reçeteye uygun davranmak, hastalıklar hakkında bilgi sahibi olup buna göre davranmak yaşa bağlı göz hastalıklarının etkilerini azaltabilmek için atılması gereken önemli adımlardır.Yaşa Bağlı Göz Hastalıkları

Presbiyopi: 40 yaş sonrasında ortaya çıkan, daha önce hiç göz problemi yaşamayanlar da dahil olmak üzere yaşa bağlı gelişen yakını görme sorunu olarak tanımlanır.
Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: PRESBİYOPİ

Sarı Nokta Hastalığı (Makula Dejeneresansı):Yaşlanmaya bağlı olarak gelişebilen sarı nokta hastalığı ileri yaştaki birçok insanda kronik, ilerleyen ve geri dönüşümsüz olarak görme kaybına neden olan bir hastalıktır.
 Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: MAKULA DEJENERESANSI

Göz Tansiyonu (Glokom) : Glokom, yükselen göz iç basıncının, görme sinirini tahrip etmesiyle ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Hastalığın başlangıç döneminde genelde hastanın şikayeti olmadığı için uzun bir süre içinde görme siniri yıpranmaya uğrar ve bu yıpranma, hasta durumu farkettiğinde onarılımaz düzeye gelmiş olabilir.Glokom göz içi basıncının, optik sinir başının normal fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek kadar yüksek seyretmesi ile karakterize bir hastalık grubudur.
Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: GLOKOM

Katarakt: Göz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır. Katarakt göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm alması durumudur.
Detaylı bilgi çin lütfen tıklayınız: LAZERLE KATARAKT TEDAVİSİ