Astım nedir?

Solunum yollarının mikrobik olmayan iltihaplanma nedeniyle daralmasına ‘’Astım’’ denir. Havayı soluduğumuzda ve havanın akciğerlere iletilmesini bronş adı verilen yapılar sağlar. Çeşitli uyaranlar nedeniyle solunum yollarının meydana getiren bronşların kasılarak daralması, bronş zarının şişmesi ya da balgam gibi yapışkan sıvıların hava yollarını tıkaması ve aşırı duyarlılık sonucu ‘’solunum güçlüğü’’ne neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

Belirtileri nelerdir?

Astımda bronşlar daraldığından en önemli bulgu nefes almada güçlük çekmektir. Hasta hem nefes alırken hem de verirken zorlanır.  Nefes darlığı ataklar halinde gelmekte olup özellikle geceleri uykuda hastayı kaldırması tipiktir. Hastalarda zaman zaman hırıltılı nefes alıp vermeler ve öksürük de görülür. Bazı hastalar ise soğuk hava teneffüs ettiklerinde, bazılarında ise fazla güldüklerinde veya ağladıklarında öksürük, nefes darlığı atakları ortaya çıkar. Bunların tamamı bir hastada olabileceği gibi bazen de tek bir bulgu ile kendini gösterebilir.

Astımın nedenleri nelerdir?

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, kalıtımsal etkenlerin önem taşıdığı bilinmektedir. Ailesinde astım bulunanlarda, saman nezlesi ya da  egzama  olanlarda daha sık görülür. Ancak astım ailede böyle bir hikaye yokken de ortaya çıkabilir. Bilinen başlatıcı etkenlerin arasında en sık görülen ev tozu akarları (Toz böcekleri), polenler ve küf mantarları gibi alerjenlerdir. Bunların dışında sigara dumanı, bazı ilaçlar, (Aspirin, bazı tansiyon ilaçları), bazı besinler de bulunan katkı maddeleri de astımı başlatabilir. Astım bulaşıcı bir hastalık değildir. Kişi her yaşta astıma yakalanabilir. Astım sıklıkla bir alerjiye bağlı olmakla beraber (%60-%80) alerji olmadan da astım olabilir.

Teşhis ve tedavi

Astım, klinik bulgularla ve hastanın verdiği bilgilerle teşhis edilen bir hastalıktır. Çoğu zaman hasta, yakınmalarını anlatırken adeta astım olduğunu söyler. Teşhisin kesinleşmesi ve astımla karışabilen hastalıklardan ayrılması için solunum fonksiyon testleri gibi bazı yöntemler kullanılır. Astım uygun tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Tedavide amaç en az ilaçla hastalığı kontrol altında tutmak, hastaya kaliteli bir yaşam sağlamaktır. Astım ilaçları kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olarak iki gruba ayrılabilir. Kontrol edici ilaçlar hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlayan, yakınmaları ve atakları önleyen ve uzun süreli kullanım gerektiren ilaçlardır. Rahatlatıcı ilaçlar hızlı etki ederek daralan hava yollarını genişletir ve hastanın rahat nefes alıp vermesini sağlar. Astım tedavisinde öncelikle lokal etkileri nedeni ile inhaler (solunum yolu ile alınan) ilaçlar kullanılması tercih edilir. Çünkü bu grupların sistemik kan dolaşımına geçen miktarları düşük olduğundan yan etkilere daha az rastlanır. Eğer astım belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmanız faydalı olacaktır. Astım ilaçlarını kullanmak zordur ve özel bir eğitim gerekir. Bu nedenle doktorunuzdan ilaçların nasıl kullanılacağını size göstermesini isteyebilirsiniz. İlaç tedavisi ve astımlı hastanın eğitimi bilikte olursa astım kontrol altına alınabilir ve astımın kontrolü de hastanın yaşam kalitesini artırır.